2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU

SAMSUN
12.09.2011- 25.09.2011
  Belgeler:
 • 1 - 300 TL Banka Dekontu
 • 2 - Geli?im seminerlerine kat?ld???na ve vizeli oldu?una dair belge yada resmi yaz?
 • 3 - 11. Khan kimlik kart? ile/veya istenilen belgeler
 • 4 - 6 adet vesikalık fotoğraf
 • 5 - Sa?l?k Raporu (sa?l?k ocaklar?ndan)
 • 6 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 7 - Adli sicil belgesi
 • 8 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlü?ü Amatör Spor Dallar? Ceza Yönetmeli?i ve Federasyon Disiplin Talimat?na göre son üç y?l içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 y?ldan fazla sportif ceza almad?
 • 9 - Tahsil belgesi sureti ( noter tasdikli, kamu kurum ve kurulu?lar?nda görevli olanlar için kurum onayl?)
 • 10 - Dilekçeli Katılım Formu
  Dersler:
 • 1 - SPOR ANATOMİSİ
 • 2 - SPOR FİZYOLOJİSİ
 • 3 - GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ
 • 4 - SPOR VE BESLENME
 • 5 - SPOR SOSYOLOJ?S?
 • 6 - SPOR PİSİKOLOJİSİ
 • 7 - SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON
 • 8 - SPORCU SAĞLIĞI
 • 9 - SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
 • 10 - BECERİ ÖĞRENİMİ
 • 11 - PSİKOMOTOR GELİŞİM
 • 12 - SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • 13 - ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ
 • 14 - SPOR DALI GÖZLEM VE DE?ERLEND?RME
 • 15 - SPOR DALI TEKNİK TAKTİK
| uyesist: | kara | computer | rm me: | dil:tr | brw dil:en | uye: | ip:3.236.50.79 |yetki: , | duny: | kit: | ulk:1 | bolg: | il: | klp: | izle:ulke | dunya_iz:0 | kita_iz:0 | ulke_iz:1 | bolge_iz:0 | il_iz:0 | kulup_iz:0