ADAY HAKEM YETİŞTİRME KURSU

ANKARA
20.01.2012- 22.01.2012
    Belgeler:
  • 1 - Kursa kat?lmak için dilekçe
  • 2 - Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • 3 - Sab?ka kayd? (Savc?l?ktan)
  • 4 - Diploma fotokopisi (Ö?renim Belgesi)
  • 5 - Sa?l?k raporu ( sa?l?k ocaklar?ndan)
  • 6 - 6 adet vesikal?k foto?raf
  • 7 - Cezas?n?n bulunmad???na dair Gençlik ve Spor il Müdürlü?ünden belge
  • 8 - Kursa kat?l?m ücreti, Kimlik ücreti ve Diploma ücreti toplam 115 (Yüz on be?) TL ücretin ödendi?ine dair makbuz
| uyesist: | kara | computer | rm me: | dil:tr | brw dil:en | uye: | ip:3.238.94.194 |yetki: , | duny: | kit: | ulk:1 | bolg: | il: | klp: | izle:ulke | dunya_iz:0 | kita_iz:0 | ulke_iz:1 | bolge_iz:0 | il_iz:0 | kulup_iz:0