ADAY HAKEM YETİŞTİRME KURSU

MUĞLA
09.04.2012- 11.04.2012
    Belgeler:
  • 1 - Kursa kat?l?m ücreti, Kimlik ücreti ve Diploma ücreti toplam 115 (Yüz on be?) TL Ö?rencilerden (50 TL) ücretin ödendi?ine dair dekont
  • 2 - Cezas?n?n bulunmad???na dair Gençlik ve Spor il Müdürlü?ünden belge
  • 3 - 6 adet vesikal?k foto?raf
  • 4 - Sa?l?k raporu ( sa?l?k ocaklar?ndan)
  • 5 - Diploma fotokopisi (Ö?renim Belgesi)
  • 6 - Sab?ka kayd? (Savc?l?ktan)
  • 7 - Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • 8 - Kursa kat?lmak için dilekçe
| uyesist: | kara | computer | rm me: | dil:tr | brw dil:en | uye: | ip:3.236.50.79 |yetki: , | duny: | kit: | ulk:1 | bolg: | il: | klp: | izle:ulke | dunya_iz:0 | kita_iz:0 | ulke_iz:1 | bolge_iz:0 | il_iz:0 | kulup_iz:0