ADAY HAKEM YETİŞTİRME KURSU

Kayseri Atatürk Spor Salonu
19.06.2009- 21.06.2009
  Belgeler:
 • 1 - Kursa kat?lmak için dilekçe
 • 2 - Nüfus Cüzdan fotokopisi
 • 3 - Sab?ka kayd? (Savc?l?ktan)
 • 4 - Diploma fotokopisi (Ö?renim Belgesi)
 • 5 - Sa?l?k raporu ( sa?l?k ocaklar?ndan)
 • 6 - 6 adet vesikal?k foto?raf
 • 7 - Cezas?n?n bulunmad???na dair Gençlik ve Spor il Müdürlü?ünden belge
 • 8 - 6. Khan Oldu?una dair federasyon kimlik kart?
 • 9 - Kursa kat?l?m ücreti 45 TL
 • 10 - Ayr?ca ; Kursta ba?arl? olan aday hakemler; 40 TL Hakem Kimlik ücreti, 50 TL Diploma ücreti ödemeleri gerekecektir.
| uyesist: | kara | computer | rm me: | dil:tr | brw dil:en | uye: | ip:3.238.94.194 |yetki: , | duny: | kit: | ulk:1 | bolg: | il: | klp: | izle:ulke | dunya_iz:0 | kita_iz:0 | ulke_iz:1 | bolge_iz:0 | il_iz:0 | kulup_iz:0