1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU

AFYONKARAHİSAR
29.10.2009- 09.11.2009
  Belgeler:
 • 1 - Dilekçeli Katılım Formu
 • 2 - Tahsil belgesi sureti ( noter tasdikli, kamu kurum ve kurulu?lar?nda görevli olanlar için kurum onayl?)
 • 3 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlü?ü Amatör Spor Dallar? Ceza Yönetmeli?i ve Federasyon Disiplin Talimat?na göre son üç y?l içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 y?ldan fazla sportif ceza almad
 • 4 - Kurs kat?l?m ücreti dekontu (Türkiye Muay Thai Federasyonu Garanti Bankas? Anafatlar ?ubesi Ulus Ankara Hesap No: 711-6299044 ayr?nt?: 1.Kademe Yard?mc? Antrenör Kurs ücreti olarak 200.00-.YTL)
 • 5 - Adli sicil belgesi
 • 6 - Sa?l?k raporu (sa?l?k ocaklar?ndan)
 • 7 - 6 adet Foto?raf
 • 8 - Nüfus cüzdan? sureti (muhtarl?k, noter onayl? veya kamu kurum ve kurulu?lar?nda çal??anlar için kurum onayl?)
 • 9 - Milli sporcular için Millilik Belgesi, veya di?er ku?ullar?n belgelenmesi
 • 10 - 10. Khan derece kimlik kart?
 • 11 - GEÇM?? KURSLARDAN KALAN EVRAK VB. (9 veya 10 khandan olabilir)
  Dersler:
 • 1 - Sporda Yönetim ve Organizasyon
 • 2 - Sporda Ölçme Değerlendirme
 • 3 - Psikomotor Gelişim
 • 4 - Sporda Öğretim Yöntemleri
 • 5 - Beceri Ö?renimi
 • 6 - Spor Anatomisi
 • 7 - Spor Fizyolojisi
 • 8 - Genel Antrenman Bilgisi
 • 9 - Spor Psikolojisi
 • 10 - Özel Antrenman Bilgisi
 • 11 - Sporcu Sağlığı
 • 12 - YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ
 • 13 - Spor ve Beslenme
 • 14 - Oyun Kuralları Bilgisi
 • 15 - Teknik ve Taktik
| uyesist: | kara | computer | rm me: | dil:tr | brw dil:en | uye: | ip:3.236.50.79 |yetki: , | duny: | kit: | ulk:1 | bolg: | il: | klp: | izle:ulke | dunya_iz:0 | kita_iz:0 | ulke_iz:1 | bolge_iz:0 | il_iz:0 | kulup_iz:0