4.KADEME (14. KHAN) ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
09.05.2010- 24.05.2010
  Belgeler:
 • 1 - Dilekçeli Katılım Formu
 • 2 - Tahsil belgesi sureti ( noter tasdikli, kamu kurum ve kurulu?lar?nda görevli olanlar için kurum onayl?)
 • 3 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlü?ü Amatör Spor Dallar? Ceza Yönetmeli?i ve Federasyon Disiplin Talimat?na göre son üç y?l içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 y?ldan fazla sportif ceza almad
 • 4 - Kurs kat?l?m ücreti dekontu (500 TL)
 • 5 - Adli sicil belgesi
 • 6 - Sa?l?k raporu (sa?l?k ocaklar?ndan)
 • 7 - 6 adet Foto?raf
 • 8 - Nüfus cüzdan? sureti (muhtarl?k, noter onayl? veya kamu kurum ve kurulu?lar?nda çal??anlar için kurum onayl?)
 • 9 - Milli sporcular için Millilik Belgesi, yoksa lise ö?renim belgesi
 • 10 - derece kimlik kart? ve talimata göre istenilen belgeler
 • 11 - Geli?im seminerlerine kat?ld???na ve vizeli oldu?una dair belge yada resmi yaz?
  Dersler:
 • 1 - Spor Fizyolojisi
 • 2 - Genel Antrenman Bilgisi
 • 3 - Biomekanik
 • 4 - YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ
 • 5 - Antrenör Eğitim ve İlkeleri
 • 6 - Spor Psikolojisi
 • 7 - Beslenme ve Ergojonik Yardım
 • 8 - Sporda Yönetim ve Organizasyon
 • 9 - Beceri Öğrenimi
 • 10 - Üst Düzey Antrenman Planlaması ve Programlaması
 • 11 - Özel Antrenman Bilgisi
 • 12 - Üst Düzey Teknik Taktik
| uyesist: | kara | computer | rm me: | dil:tr | brw dil:en | uye: | ip:3.236.50.79 |yetki: , | duny: | kit: | ulk:1 | bolg: | il: | klp: | izle:ulke | dunya_iz:0 | kita_iz:0 | ulke_iz:1 | bolge_iz:0 | il_iz:0 | kulup_iz:0