5.KADEME (15. KHAN) ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
09.05.2010- 24.05.2010
  Belgeler:
 • 1 - Dilekçeli Katılım Formu
 • 2 - Tahsil belgesi sureti ( noter tasdikli, kamu kurum ve kurulu?lar?nda görevli olanlar için kurum onayl?)
 • 3 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dallar? Ceza Yönetmeli?i ve Federasyon Disiplin Talimat?na göre son üç y?l içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 y?ldan fazla sportif ceza almad
 • 4 - Kurs katılım ücreti dekontu (500 TL)
 • 5 - Adli sicil belgesi
 • 6 - Sağlık raporu (sağlık ocaklarından)
 • 7 - 6 adet Fotoğraf
 • 8 - Nüfus cüzdanı sureti (muhtarl?k, noter onayl? veya kamu kurum ve kurulu?lar?nda çal??anlar için kurum onayl?)
 • 9 - Milli sporcular için Millilik Belgesi, yoksa lise ö?renim belgesi
 • 10 - derece kimlik kartı ve talimata göre istenilen belgeler
 • 11 - Gelişim seminerlerine katıldığına ve vizeli olduğuna dair belge yada resmi yazı
  Dersler:
 • 1 - Üst Düzey Teknik Antrenman
 • 2 - Sporda Yönetim ve Organizasyon
 • 3 - Yetenek Seçimi ve İlkeleri
 • 4 - Spor Pazarlaması
 • 5 - Spor Psikolojisi
 • 6 - Özel Antrenman Bilgisi
 • 7 - Biomekanik
 • 8 - Beslenme Kaynaklı Erojenik Yardım
 • 9 - Üst Düzey Taktik Antrenman
 • 10 - Antrenölük Uyg. Yeni Arayış ve Gelşt.
| uyesist: | kara | computer | rm me: | dil:tr | brw dil:en | uye: | ip:35.172.111.71 |yetki: , | duny: | kit: | ulk:1 | bolg: | il: | klp: | izle:ulke | dunya_iz:0 | kita_iz:0 | ulke_iz:1 | bolge_iz:0 | il_iz:0 | kulup_iz:0