2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU

MERSİN
28.03.2010- 10.04.2010
  Belgeler:
 • 1 - Dilekçeli Katılım Formu
 • 2 - Tahsil belgesi sureti ( noter tasdikli, kamu kurum ve kurulu?lar?nda görevli olanlar için kurum onayl?)
 • 3 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlü?ü Amatör Spor Dallar? Ceza Yönetmeli?i ve Federasyon Disiplin Talimat?na göre son üç y?l içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 y?ldan fazla sportif ceza almad
 • 4 - Adli sicil belgesi
 • 5 - Sa?l?k Raporu (sa?l?k ocaklar?ndan)
 • 6 - 6 adet vesikal?k foto?raf
 • 7 - 11. Khan kimlik kart? ile/veya istenilen belgeler
 • 8 - Geli?im seminerlerine kat?ld???na ve vizeli oldu?una dair belge yada resmi yaz?
 • 9 - 300 TL Banka Dekontu
  Dersler:
 • 1 - Spor Fizyolojisi
 • 2 - Sporda Yönetim ve Organizasyon
 • 3 -
 • 4 - Spor Pisikolojisi
 • 5 - Sporda Öğretim Yöntemleri
 • 6 - Sporcu Sağlığı
 • 7 - Sporda Ölçme ve Değerlendirme
 • 8 - Spor Sosyolojisi
 • 9 - Genel Antrenman Bilgisi
 • 10 - Spor ve Besleme
 • 11 - Beceri Öğrenimi
 • 12 - Psikomotor Gelişim
 • 13 - Spor Anatomisi
 • 14 - Özel Antrenman Bilgisi
 • 15 - Teknik ve Taktik
 • 16 - Spor Dalı Gözlem ve Değerlendirme
| uyesist: | kara | computer | rm me: | dil:tr | brw dil:en | uye: | ip:18.232.55.175 |yetki: , | duny: | kit: | ulk:1 | bolg: | il: | klp: | izle:ulke | dunya_iz:0 | kita_iz:0 | ulke_iz:1 | bolge_iz:0 | il_iz:0 | kulup_iz:0