3.KADEME (13.KHAN) ANRENÖR YETİŞTİRME KURSU

MUĞLA / FETHİYE
01.06.2010- 14.06.2010
  Belgeler:
 • 1 - Dilekçeli Katılım Formu
 • 2 - Tahsil belgesi sureti ( noter tasdikli, kamu kurum ve kurulu?lar?nda görevli olanlar için kurum onayl?)
 • 3 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlü?ü Amatör Spor Dallar? Ceza Yönetmeli?i ve Federasyon Disiplin Talimat?na göre son üç y?l içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 y?ldan fazla sportif ceza almad
 • 4 - Adli sicil belgesi
 • 5 - Sa?l?k raporu (sa?l?k ocaklar?ndan)
 • 6 - 6 adet Foto?raf
 • 7 - Nüfus cüzdan? sureti (muhtarl?k, noter onayl? veya kamu kurum ve kurulu?lar?nda çal??anlar için kurum onayl?)
 • 8 - Milli sporcular için Millilik Belgesi, veya di?er ko?ullar?n belgelenmesi,
 • 9 - 12. Khan 2. kademe derece kimlik kart?, ile/veya ek talimata göre istenilen belgeler,
 • 10 - Geli?im seminerlerine kat?ld???na ve vizeli oldu?una dair belge yada resmi yaz?
 • 11 - Kurs kat?l?m ücreti dekontu (400 TL)
  Dersler:
 • 1 - SPOR ANATOMİSİ
 • 2 - SPOR FİZYOLOJİSİ
 • 3 - GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ
 • 4 - SPOR VE BESLENME
 • 5 - SPOR SOSYOLOJ?S?
 • 6 - SPOR PİSİKOLOJİSİ
 • 7 - SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON
 • 8 - SPORCU SAĞLIĞI
 • 9 - B?OMEKAN?K
 • 10 - SPORDA GENEL TEKN?K TAKT?K Ö?RET?M ?LKELER?
 • 11 - BECERİ ÖĞRENİMİ
 • 12 - ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ
 • 13 - SPOR DALI TEKNİK TAKTİK
| uyesist: | kara | computer | rm me: | dil:tr | brw dil:en | uye: | ip:3.238.94.194 |yetki: , | duny: | kit: | ulk:1 | bolg: | il: | klp: | izle:ulke | dunya_iz:0 | kita_iz:0 | ulke_iz:1 | bolge_iz:0 | il_iz:0 | kulup_iz:0