1. KADEMEDEN 2. KADEMEYE DENKLİK

FEDERASYON
01.01.2010- 01.01.2010
    Belgeler:
  • 1 - Muay Thai Federasyonu E?itim Talimat?n?n yay?m?ndan önce ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlü?ü Spor E?itim Dairesi taraf?ndan verilmi? Muay Thai 1. kademe yard?mc? antrenör belgesi asl?
  • 2 - Belgenin al?nd??? kurs tarihinin müracaat tarihinden en az 1 y?ldan eski olmas?
  • 3 - En az 1 y?l üst kademe antrenörün yan?nda çal??m?? oldu?unu belgeleyenler ile faal spor kulübü veya sporcu çal??t?ranlar
  • 4 - Federasyonun en son yap?lan geli?im seminerine kat?lm?? ve vize alm?? olmak
  • 5 - Nüfus cüzdan? fotokopisi ve 4 adet foto?raf
| uyesist: | kara | computer | rm me: | dil:tr | brw dil:en | uye: | ip:35.172.111.71 |yetki: , | duny: | kit: | ulk:1 | bolg: | il: | klp: | izle:ulke | dunya_iz:0 | kita_iz:0 | ulke_iz:1 | bolge_iz:0 | il_iz:0 | kulup_iz:0